Pages

Tuesday, 6 December 2011

Hikmah Kisah-Kisah Di Dalam Al-Quran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم


ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ, bertemu kita sekali lagi dalam keadaan yang sihat walafiat dan di dalam peliharaan Allah s.w.t hendaknya. Pada ruangan kali ini, penulis ingin berkongsi dengan saudara pembaca berkenaan dengan hikmah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa kisah-kisah dalam Al Qur’an adalah sebenar-benarnya kisah. Ini adalah berdasarkan firman Allah Ta’ala:


A087
Ertinya :  Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Sesungguhnya Ia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat, (hari) yang tidak ada syak padanya. Dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah? (Q.S. An Nisaa’: 87).
Bersendikan dalil Al-Quran, kisah-kisah tersebut pasti sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Dan kisah-kisah tersebut yang terakam di dalam Al-Quran merupakan kisah-kisah terbaik. Berdasarkan firman Allah Ta’ala:
A003


Ertinya: “Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu,” (Q.S. Yusuf: 3).
Setiap kisah-kisah yang Allah angkat di dalam kitabNya mengandung nilai balaghah dan makna yang sangat tinggi kesempurnaannya. Selain daripada itu, kisah-kisah di dalam Al Qur’an merupakan kisah-kisah yang paling besar manfaatnya supaya umat manusia berfikir. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta’ala:

A111


Ertinya: “Demi sesungguhnya, kisah Nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. (Kisah Nabi-nabi yang terkandung dalam Al-Quran) bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam Kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman.” (Q.S. Yusuf: 111).

Saudara pembaca yang dihormati sekalian, yang demikian itulah Al-Quran sangat terkesan dihati insan kerana sangat kuatnya pengaruh yang muncul untuk memperbaiki hati, amal dan akhlak sekalian manusia.

Berikut diperturunkan bahawa kisah-kisah di dalam Al Qur’an terbahagi menjadi empat (4) perspektif:
Pertama: Kisah-kisah para Nabi dan Rasul, dan apa saja yang terjadi antara mereka dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir.
Kedua: Kisah-kisah sejumlah orang atau kelompok. Terdapat beberapa peristiwa yang mengandung pelajaran dari apa yang mereka alami. Allah Ta’ala menceritakan kisah mereka di dalam Al-Qur'an, seperti kisah Maryam, Luqman, seorang yang memasuki sebuah kampung yang telah kosong dari penghuninya, Dzulqarnain, Qaaruun, pemuda Al-Kahfi, tentera bergajah, orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit api dan kisah-kisah lainnya.
Ketiga: Kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi s.a.w, misalnya kisah perang Badar, Uhud, Ahzab, Bani Quraizhah, Bani Nadhir, kisah Zaid bin Haritsah, Abu Lahab dan lain-lainnya.
Keempat: Kisah-kisah di dalam Al-Qur'an yang boleh diangkat sebagai tauladan di dalam proses pendidikan anak. Umpamanya mengajar anak lelaki memahami surah Al-Anfal. Yang mana Surah Al-Anfal boleh mempengaruhi jiwa anak lelaki dengan membangunkan sifat-sifat kelelakiannya. Kisah yang terdapat di dalam Surah Al-Anfal adalah berkenaan dengan perang yang boleh ibubapa mengambil iktibar daripadanya. Begitu juga dengan anak-anak perempuan. Kita boleh mengggalakkan mereka agar sering membaca Surah An-Nuur dan Surah An-Nisa. Supaya ruh ayat yang dibaca terkesan di hati anak-anak agar lebih lembut sempurna sifat kewanitaannya.
Saudara pembaca yang saya muliakan sekelian, terdapat hikmah yang sangat banyak dan besar di sebalik kisah-kisah di dalam Al Qur’an tersebut, di antaranya:
1.      Penjelasan tentang kebijaksanaan Allah Ta’ala yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut. Dasarnya adalah firman Allah Ta’ala:

A004
A005

Ertinya: “Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran), itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).” (Q.S. Al Qamar: 4-5)

2.      Penjelasan tentang kemaha adilan Allah yang menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang mendustakan. Dasarnya adalah firman Allah Ta’ala berkenaan dengan orang-orang yang mendustakan:

A101

Ertinya:  “Dan Kami tidaklah menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena itu tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Rabb-mu datang.” (Q.S. Huud: 101)

3.      Penjelasan tentang kurnia Allah yang memberi balasan baik bagi orang-orang yang beriman. Berdasarkan firman Allah Ta’ala :


A035

Ertinya: “Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing, sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (Q.S. Al Qamar: 34-35)

4.      Al-Qur'an juga diturunkan kerana menjadi hiburan kepada Nabi s.a.w atas penderitaan dan keperitan yang beliau alami di dalam dakwah baginda s.aw. kerana gangguan yang extreme oleh orang-orang yang mendustakan baginda. Dalilnya adalah berdasarkan kepada firman Allah Ta’ala:


A024


A025

Ertinya: “Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasul-Nya); kepada mereka telah datang rasul-rasul-Nya dengan membawa mu’jizat yang nyata, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian Aku azab orang-orang yang kafir; maka (lihatlah) bagaimana (hebatnya) akibat kemurkaan-Ku.” (Q.S. Faathir: 25-26)

5.     Al-Qur'an juga boleh dijadikan pemangkkin sebagai satu instrument yang berkensan di dalam memotivasi kaum mukminin agar sentiasa istiqamah di atas keimanan dan sentiasa berusaha untuk meningkatkannya. Ini kerana mereka yang menghayati Al-Qur'an mengetahui keselamatan orang-orang mukmin yang hidup pada zaman dahulu dan kemenangan yang akan diraih oleh orang-orang yang diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah s.w.t. Ini adalah berdasarkan dalil Allah Ta’ala:

A088

Ertinya: “Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari pada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al Anbiyaa’: 88)

A047


6.      Ancaman bagi orang-orang kafir supaya tidak menginsafi kekafirannya. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala:

A010

Ertinya: “Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu.” (Q.S. Muhammad: 10)


7.      Bukti atas kebenaran risalah yang dibawa Rasulullah s.a.w kerana hanya Allah sahajalah yang mengetahui kisah umat-umat terdahulu tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala:

A049

Ertinya: “Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini.” (Q.S. Huud: 49)


A009


Ertinya: “(Mengapa kamu masih berdegil) bukankah telah datang kepada kamu khabar berita orang-orang yang terdahulu daripada kamu, iaitu kaum Nabi Nuh, dan Aad juga Thamud serta orang-orang yang kemudian daripada mereka ? Tiada sesiapapun yang mengetahui bilangan mereka melainkan Allah. Mereka telah didatangi oleh rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, lalu mereka meletakkan tangan mereka ke mulut mereka sambil berkata: "Sesungguhnya kami kufur ingkarkan apa yang - mengikut dakwaan kamu - kamu diutus membawanya, dan sesungguhnya kami adalah dalam keadaan yang meragukan terhadap iman dan tauhid yang kamu ajak kami kepadanya".  (Q.S. Ibrahim: 9)

Saudara pembaca yang dirahmati Allah sekalian, jika kita membaca Al-Qur'an, sedarkah kita bahawa terdapatnya pengulangan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an? Di antara kisah-kisah tersebut ada yang hanya disebutkan sekali saja, seperti kisah Luqman dan pemuda Al-Kahfi, dan ada yang disebutkan berulang kali, menurut keperluan dan mashlahatnya. Pengulangan itu tidaklah dalam bentuk yang sama. Namun berbeza-beza bentuknya, kadang kala panjang, kadang kala pendek, kadang kala lembut dan kadang kala keras, kadang kala disebutkan beberapa bahagian dari kisah tersebut di satu tempat dan tidak disebutkan di tempat lainnya.

Berikut, penulis paparkan beberapa hikmah pengulangan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an seperti berikut:
  • Penjelasan tentang "urgency"  kisah tersebut. Ini kerana pengulangannya menunjukkan bahwa kisah tersebut adalah sangat penting.
  • Menunjukkan penegasan Allah s.w.t melalui kisah tersebut, agar lebih meresap ke dalam hati manusia.
  • Pemperlihatkan  keadaan zaman dan keadaan manusia yang terdahulu pada ketika itu. Oleh sebab itu, kisah-kisah dalam surat Makkiyah biasanya lebih keras maksudnya dan lebih ringkas ayat-ayatnya. Sementara kisah-kisah dalam surat-surat Madaniyah sebaliknya, lebih lembut nilai balaghahnya dan lebih panjang penerangannya.  
  • Keterangan tentang indahnya balaghah Al Qur’an yang mampu menghadirkan kisah tersebut dalam bentuk yang berbeza-beza sesuai dengan situasi dan keadaannya.
  • Menunjukkan kebenaran Al Qur’an dan membuktikan bahawa Al Qur’an berasal dari  Allah Ta’ala, di mana kisah-kisah tersebut dihadirkan dalam bentuk yang berbeza-beza tanpa terdapat kontroversi di dalamnya.

Sekian dahulu untuk tatapan kali ini. Insyaallah, penulis akan berkongsi ilmu dengan saudara pembaca pada ruangan yang akan datang. Insyaallah.


No comments:

Post a Comment